Work From Home… ทำงานที่บ้านอาจเป็นเรื่องใหม่ แต่มีอะไรหายไปหรือเปล่า?

แม้ว่าหลายๆบริษัท จะมีการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ข้อดีของการที่พนักงานจากที่บ้านก็มีเช่นกัน และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหลังจากโควิด-19 จบลง อาจดูเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเว็บแคมก็เพียงพอแล้วสำหรับการทำงานจากที่บ้าน แต่คุณจะพบว่าพนักงานที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ อาจเผชิญกับประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง ใหญ่กว่าไม่จำเป็นต้องดีกว่า เมื่อก่อนเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจมักเป็นเครื่องถ่ายเอกสารตั้งพื้นขนาดใหญ่…